เมาแล้วขับซ้ำๆ กรมคุมประพฤติผุดไอเดียจัดทัวร์ไปดูรุ่นพี่ทุพพลภาพเป็นอุทาหรณ์

กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม “เมาแล้วขับปรับจิตสำนึก” พาผู้กระทำผิดซ้ำในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ไปดูคนไข้ติดเตียงทุกข์ทรมานจากผลกระทบดื่มสุราแล้วขับ

วันนี้ (12 พ.ค.) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ทัวร์ระทึก เพื่อสร้างจิตสำนึก ระลึกความสูญเสีย” ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก (ขับรถขณะเมาสุรา) จำนวน 16 คน ได้ตระหนักถึงความทุกข์ทรมาน สภาพจิตใจจากการสูญเสีย ความทุพพลภาพจากการบาดเจ็บทางร่างกาย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ณ โรงพยาบาลสงขลา

นายประสาร เผยอีกว่า ขณะเดียวกัน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติพร้อมด้วยผู้กระทำผิดซ้ำในฐานความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก (ขับรถขณะเมาสุรา) จำนวน 2 ราย และครอบครัว หลังใช้กระบวนการสร้างและเสริมแรงจูงใจในตัวเอง (MI) ลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นจริงในการใช้ชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่เกิดการดื่มสุรานานกว่า 11 ปี ซึ่งต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและการดำเนินชีวิตลำบากมากขึ้น ทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวต่างตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มสุราแล้วขับ พร้อมทั้งสะท้อนถึงความสำนึกผิดของตนว่า รู้สึกกลัว และไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับตนและครอบครัว ตนจะพยายามไม่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ส่วนผู้ถูกคุมความประพฤติอีก 1 รายได้ตระหนักและเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุรา จึงตัดสินใจเลิกดื่มสุรา พร้อมดื่มน้ำสาบานตน ณ วัดป่าดอนวิเวก สร้างความปลื้มปีติกับครอบครัว ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติจะติดตาม สอดส่อง เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติทั้ง 2 รายเป็นระยะต่อไป

“อย่างไรก็ตาม กระบวนการการสร้างและเสริมแรงจูงใจในตัวเอง (Motivational Interview) เป็นกระบวนการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังให้เกิดความตระหนักในปัญหาของตนเอง และสามารถวางแผนปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น”

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์