“บิ๊กอู๋”เร่งดันตีทะเบียนต่างด้าวก่อน 31 มี.ค.

“บิ๊กอู๋”ตรวจศูนย์บริการเบ็ดเสร็จใหม่ใต้ถุนกระทรวงแรงงานวันแรก ชี้เร่งดันต่างด้าว1.4 ล้านคนตีทะเบียนก่อนถึงเส้นตาย 31 มี.ค. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ใต้อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า ขณะนี้กระทรวงฯ เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพิ่มอีก 2 แห่ง ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร คือ 1. ภายในห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น 6 และ 2. บริเวณชั้นล่างกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง

โดยที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี จะมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้บริการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และอนุญาตทำงาน และจะมีโรงพยาบาลวชิระไปให้บริการนัดตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ที่บริเวณชั้นล่างของกระทรวงแรงงานนั้น จะมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้บริการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีรพ.สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ รพ.สิรินธร รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ และรพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียวอีกเช่นกัน เปิดให้บริการวันนี้วันแรก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews