ถูกจับ12ข้อหาไม่จ่ายค่าปรับเลือกเข้าอบรมแทนได้

ดีเดย์โครงการ “จับไม่ปรับ เข้ารับการอบรม” ถูกจับผิดกฎจราจร12ข้อหาได้รับใบสั่งช่วงระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 31 ธ.ค.นี้ มอบสิทธิเข้าอบรมให้คนละ 1 ครั้งไม่ต้องเสียค่าปรับ นำร่องกับจราจรกลาง ก่อนทำแล้วเวิร์คเล็งขยายไปยัง 88สน.ทั้งกรุงเทพฯ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  (รองผบช.น.) ดูแลงานจราจรเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการ “จับไม่ปรับ เข้ารับการอบรม”

ร่วมกับพล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจราจร(ผบก.จร.) และนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน(ศวปถ.) พล.ต.ต.จิรพัฒน์ กล่าวว่า โครงการ ”จับไม่ปรับ เข้ารับการอบรม” เป็นโครงการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)และกองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.)มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการเคารพกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ถูกจับปรับใน 12 ข้อหาตามพรบ.จราจรทางบก ที่ถูกกวดขันจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดบก.จร.หรือจราจรกลาง ใน12 ข้อหาอ  1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.ผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดนิรภัย3.ขับรถไม่ชิดชอบทางด้านซ้าย 4.ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ5.แซงรถในที่ขับขัน 6.นำรถที่ไม่สภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในทาง 7.ขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 8.ขับรถย้อนศร 9.รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามคน คัน10.เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทาง11.ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว 12.แท็กซี่แต่งกายไม่สุภาพ  มีสิทธิเลือกได้ว่าจะเข้ารับการอบรมหรือชำระค่าปรับตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง ซึ่งหากผู้กระทำความผิดเลือกที่จะเข้ารับการอบรมนั้นทางตำรวจราจรจะให้สิทธิเพียง 1 ครั้งเท่านั้นโดยจะขอเข้ารับการอบรมเมื่อถูกจับครั้งที่เท่าไหร่ก็ได้ แต่โครงการนี้จะไม่รวมผู้ที่ได้รับใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบส่งทางไปรษณีย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews