จีไอทีเดินหน้าให้ความรู้ป้องกันอัญมณีถูกเลียนแบบ

“จีไอที”เดินหน้าช่วยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แก้ปัญหาถูกฉกไอเดีย ความคิด ไปทำสินค้าเลียนแบบ จนกระทบต่อการทำธุรกิจ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า จีไอทีจะจัดอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญา เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น : Grow your Business , Protect your Ideas” เพื่อช่วยต่อยอดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 9 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ ทั้งนี้ ในปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญา มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการออกแบบ การคิดค้น การผลิต การใช้นวัตกรรม หรือแม้แต่ภาพถ่าย เพราะหากผู้ประกอบการที่มีการประดิษฐ์คิดค้นออกมาแล้ว ไม่ให้ความสำคัญกับการปกครองและคุ้มครองสิทธิ ก็อาจจะถูกละเมิด ทำให้ธุรกิจได้รับความเสียหายจากการถูกลอกเลียนแบบได้  “จีไอทีอยากให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น และได้เชิญนางอุษณี ศิริเรือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร จากกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมสินค้า ความคุ้มครองต่างๆ รวมทั้งลู่ทางในการจัดการกับข้อพิพาท และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการค้า”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews