การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรม

ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีจะท้าทายให้ บริษัท ต่างๆสามารถพึ่งพาได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นในระดับสูงสุด แม้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมอาจเป็นการลงทุนที่สำคัญก็ตาม Deloitte เชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนมากขึ้นในระยะยาวเช่นเดียวกับสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน ผลจากการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบใหม่และการสนับสนุนระบบโครงสร้างต้นทุนแบบลีนแบบดิจิตอล

อาจนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจและมูลค่าที่สูงในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณพร้อมที่จะขับเคลื่อนระบบดิจิทัลอย่างไรให้ก้าวหน้าไปทั่วโลกร่วมสนับสนุนงานบริการให้คำปรึกษา บริษัท ดีลอยท์ประเทศไทย ความสามารถและการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี้เทคโนโลยีเช่นการสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบและระบบธุรกิจอัจฉริยะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบได้เนื่องจากสร้างหน้าแดชบอร์ดการจัดการตามเวลาจริงและแบบเรียลไทม์การเพรียวลมการไหลของข้อมูลการรายงานภาพและการให้ข้อมูลคาดการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ